Navigácia stránky


Skoč na:

Hlavné menu
Obsah

 

Hlavné menu


 
Navigácia stránky

Obsah


Memory kontrol 1989/2009

Video záznamy rozhovorov sú výsledkom oral historického výskumu prebiehajúceho v roku 2009 v prostredí troch akademických komunít. Respondentmi sú bývalí i súčasní pedagógovia a študenti katedry sociológie na Filozofickej fakulte UK a katedier architektúry a sochy na VŠVU v Bratislave. Dôvodov pre tento výber bolo viac.
Na začiatku stálo odhodlanie koncentrovať pamäť, ktorej predmetom sa mali stať predpoklady, priebeh a dôsledky udalostí z roku 1989 v kontexte slovenského akademického prostredia.
Nasledoval predpoklad o zvýšenej miere ideologickej expozície vybraných komunít v čase normalizácie. Ako vieme, expozícia súvisí s kontrastom.
Dôležitým aspektom výberu bola taktiež „hustota“ daných komunít z pohľadu netriviálnej verejnej angažovanosti hlavných protagonistov.
Praktickým dôvodom bol výber a zloženie výskumného tímu z radov súčasných študentov daných odborov.

Zámerom bolo sprostredkovať popis podmienok, ktoré produkovala normalizačná situácia v lokálnom prostredí pomerne malých akademických komunít, popis okolností „revolučných“ zmien (hlavne personálnych) a reflexia zmien a vývoja prostredia daných komunít po roku 1989.
Hoci hodnotiť by iste bolo čo aj ako, nám išlo vo veci medzigeneračnej kontinuity o neutralitu, o vybudovanie pozície pozorovateľa a teda výlučne o  popis sprostredkovaný samotnými aktérmi.

Príbehy treba najskôr dobre poznať. Ponaučenie a posolstvo, ak vôbec nejaké, sa skrýva na ich konci.


  
Všetkým respondentom ďakujeme za dôveru.


Rozhovory viedol Fedor Blaščák. Pri jednotlivých rozhovoroch asistovali študenti daných odborov: Miro Kohút (socha), Michal Kozák, Marek Hlavatý, Monika Borovanová (sociológia), Michal Sládek, Tomáš Augustín (architektúra).
Kamera, zvuk: Braňo Špaček
Postprodukcia: Fedor Blaščák a Braňo Špaček

Náš záujem o rozhovor explicitne odmietli resp. nereflektovali:
sochári: Ján Kulich, Viliam Loviška, Peter Gáspár, Vladimír Durbák, Alojz Drahoš
sociológovia: Dilbar Alijevová, Vladimír Krivý, Juraj Schenk.
  
 
Navigácia stránky